Algemene verkoopsvoorwaarden

webshop B2B

Ondernemingsgegevens


Naam:                                                 Auresca

Eigenaar:                                          Sigi de Clercq

Adres:                                                Volkstuinlei 30, 2170 Merksem, België 

E-mail:                                                info@auresca.be

Ondernemingsnummer:         0768922760

Btw-nummer:                                BE 0768.922.760

1. Definities

a. "Verkoper" - verwijst naar Auresca - Sigi de Clercq, gevestigd aan Volkstuinlei 30, geregistreerd onder 0768.922.760 en met BTW-nummer BE 0768.922.760.

b. "Koper" - verwijst naar een zakelijke onderneming die aankopen doet bij de Verkoper.

c. "Overeenkomst" - verwijst naar de schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot de aankoop van goederen of diensten.

3. Prijzen en betalingen

a. Alle prijzen vermeld op webshop www.Auresca.be zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

b. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de hieronder vermelde betalingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

c. De Koper heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact
 • Creditcard
 • Apple Pay
 • PayPal
 • KBC/CBC betaling knop
 • Belfius Direct Net
 • SEPA overboeking
 • via overschrijving op rekeningnummer BE97 7340 5265 5649

2. Bestellingen en aanvaarding

a. Bestellingen geplaatst door de Koper zijn bindend en vormen een aanbod tot aankoop.

b. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren.

c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de bestelling schriftelijk aanvaardt of als de Verkoper de bestelling uitvoert.

4. Levering en eigendomsoverdracht

a. Levering van goederen vindt plaats volgens de hieronder vermelde leveringsvoorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De verwerken van bestelling neemt van 0 tot 14 dagen na ontvangst van betaling via overschrijving of na bevestiging van betaling met bankkaart / kredietkaart.

De levering gebeurt door bpost (behalve geschenkmanden) vanaf volgende werkdag na verzending van bestelling.

Verzendkosten zijn inclusief BTW:

 • 0 - 100g (brief): €3,29
 • Afhaalpunt / pakjesautomaat 0 - 2 kg: €5,00
 • Afhaalpunt / pakjesautomaat 2 - 5 kg: €5,05
 • Adres 0 - 2 kg: €6,40
 • Adres 2 - 5 kg: €6,95
 • bestellingen vanaf €50 worden gratis geleverd
 • bestellingen worden gratis geleverd in Merksem (persoonlijk, met eigen wagen van Auresca)
 • bestellingen worden gratis opgehaald in Merksem.

Geschenkmanden kunnen niet verzonden worden via bpost, gezien de presentatie en breekbare inhoud van de geschenkmand. De geschenkmanden kunnen ofwel gratis opgehaald worden op Volkstuinlei 30 in Merksem, ofwel persoonlijk bezorgd bij de Klant thuis of naar een andere adres schriftelijk vermeld door de klant in zijn bestelling.

Leveringskosten persoonlijke levering op adres naar keuze (met eigen wagen van Auresca) afhankelijk van gereden kilometers (heen en terug), inclusief BTW:

 • Merksem: gratis
 • < 5 km: gratis
 • 5 - 10 km: €4,99
 • 10 - 20 km: €9,99
 • 20 - 30 km: €14,99
 • 30 - 40 km: €19,99
 • > 40 km: offerte op maat wordt verstuurd na contact via info@auresca.be of contactformulier op website van Auresca

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Koper onverwijld worden gemeld aan Auresca.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Koper de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Auresca was geboden.

b. Eigendom van de goederen gaat pas over op de Koper na volledige betaling van de goederen.

5. Garantie en aansprakelijkheid

a. De Verkoper verstrekt garantie conform de wettelijke bepalingen en eventuele fabrieksgaranties.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Koper wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Koper zijn afgeleverd, dient de Koper contact op te nemen met de Auresca klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Auresca.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Koper Auresca zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Koper.

b. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen of diensten.

6. Intellectuele eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen of diensten blijven eigendom van de Verkoper.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a. Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.